APLINKAI DRAUGIŠKOS INTERJERO APDAILOS MEDŽIAGOS

 

Dažniausiai užduodami klausimai / Frequently asked questions


  Ar Ekopaneliai atsparūs drėgmei?
Atsparūs santykinei patalpų drėgmei (ne didesnei kaip 70%), tačiau bijo tiesioginio vandens (santechninės avarijos, potvynio, lietaus). Panelius galima montuoti patalpose, kurioms būdingas santykinės drėgmės ir temperatūros svyravimas.

  Are Eco-Panels resistant to humidity?
Our Eco-Panels are resistant to relative humidity (not bigger than 70%), but aren‘t resistant to direct contact with water (plumbing crash, flood, rain). Eco-Panels can be mounted in premises that are characterized by relative humidity and temperature variations.


  Kokioms patalpoms skirtas "Ecotex"?
Paneliai "Ecotex" skirti visoms normalioms gyvenamosioms ir administracinėms patalpoms - miegamiesiems, virtuvėms, vaikų kambariams, koridoriams, kontoroms, garažams, sodo nameliams ir dar daugeliui kitų.

  What premises are reserved for “Ecotex”?
Ecotex panels are designed for all normal living and administrative areas - bedrooms, kitchens, children's rooms, corridors, offices, garages, garden houses and many more.


  Ar tai degi medžiaga?
Ekopaneliai priskiriami E-klasės degioms medžiagoms, vidutinio užsiliepsnojimo.

  Is it a flammable substance?
Eco-Panels are classified as E-class flammable materials, medium-flammable.


  Ar tai nekenksminga medžiaga?
Ekopaneliai yra aplinkai draugiškos apdailos ir apšiltinimo medžiagos. Jų pagrindas – SB tipo minkštasis medienos plaušas, kurio gamyboje naudojama tik kokybiška mediena, nenaudojant jokių papildomų rišiklių (dervų, klijų, formaldehidų, "karcinogenų" ir pan.).

  Is it a harmless substance?
Eco-Panels are eco-friendly, are environmentally-friendly finishing and warming materials. They are based on the SB type softwood lumber, which produces only high-quality wood without the use of any additional binders (gum, glue, formaldehyde, carcinogens, etc.).


  Kaip tvirtinami Ekopaneliai?
Prie mūrinių sienų ir lubų rekomenduojame tvirtinti ant medinio karkaso (plačiau - skyrelyje "PRODUKTAI"). Prie karkaso dailylentes rekomenduojame prišaudyti rankiniu „smeigiakaliu“ (smeigių kaltuvu) smeigėmis/kabėmis(tik ne skardelėmis, nes bus "kapiec" :). Taip pat sienų dailylentes galima klijuoti montažiniais klijais ar montažinėmis putomis.

  How do you mount Ecopanels?
We recommend fixing the walls and ceilings on a wooden frame (more in the section "PRODUCTS"). We recommend using knuckles / staples with hand-knuckles (pincers) to the carving boards. Also, wall panels can be glued with mounting glue or mounting foam.


  Kaip dažomi Ekopaneliai?
Paneliai dažomos voleliu, tarpeliai teptuku. Dažyti rekomenduojama akriliniais dažais(vandens pagrindu). Jei dažų spalva intensyvi, grunto galima nenaudoti. Pasirinkus šviesią dažų spalvą, naudodami gruntą sumažintumėte dažymo kaštus. Gruntas naudojamas prieš dažymą. Reikia rinktis gruntą, kuris skirtas gruntuoti medienos plaušo plokštes, ar medienos plaušo dailylentes (tai turi būti nurodyta instrukcijoje ant pakuotės). Sekite ant dažų pakuotės nurodytoms instrukcijoms, bei dažus parduodančių specialistų rekomendacijomis.

  How do you paint Ecopanels?
The panels are dyed with a roller, spaces with brush. Paints are recommended in acrylic paints (water based). If the color of the paint is intense, the primer may not be used. By choosing a light colored paint, use a primer to reduce the cost of painting. Primer is used before painting. It is necessary to choose a primer that is used for priming of fibreboard or wood fiber boards (this must be indicated in the instructions on the package). Follow the instructions on the ink carton, as well as recommendations from sales specialists.


  Kokia Ekopanelių šiluminė varža ir šilumos laidumo koeficientas?
Šiluminė varža - 0,2. Savitas šilumos laidumo koeficientas - 0,055 W/mK.

  What is the thermal resistance of the Eco-Panels and the coefficient of thermal conductivity?
Thermal resistance - 0,2. The specific thermal conductivity coefficient is 0.055 W / mK.


  Iš ko pagaminti Ekopaneliai?
O jie pagaminti iš SB-tipo minkštos medienos plaušų plokštės (natūralios aplinkai draugiškos izoliacinės medžiagos), paviršius padengtas dekoratyviniu popieriumi. Vidinė pusė padengta pakavimo popieriumi. Popieriams priklijuoti naudojami vandeniai, tipo Lipalas klijai.

  What are Eco-Panels made from?
They are made of a SB-type soft-wood fiber board (natural environmentally friendly insulation material), the surface is covered with decorative paper. The inside is covered with packaging paper. For paper gluing use water type glue.


  Su kuo galima palyginti Ekopanelių šiluminę varžą?
Tai štai, šiluminę varžą galima palyginti su 44 mm medienos, 210 mm raudonos plytos arba 450 mm betono.

  With whom can you compare your Eco-Panels heat resistance?
The thermal resistance can be compared to 44 mm wood, 210 mm red bricks or 450 mm concrete.


  Kokie sertifikatai suteikti ECOTEX paneliams?
Ecotex gamybiniai procesai vykdomi vadovaujantis LST EN 13986 standarto normatyvais. Techninės charakteristikos periodiškai tikrinamos KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS INSTITUTE, Kompoziciniu ir apdailos medžiagu laboratorijoje. Valstybinio visuomenės sveikatos centro higieninė ekspertizė Nr.12.2.1.03-92, Gaisrinių tyrimų centro bandymų ataskaita Nr.SMB-111/2001.

  What certifications do ECOTEX panels provide?
Ecotex's manufacturing processes are carried out in accordance with the standards of LST EN 13986. The technical characteristics are periodically inspected at the KTU ARCHITECTURE AND BUILDING INSTITUTE, in the Composite and Finishing Materials Laboratory. Hygienic examination of the State Public Health Center No.12.2.1.03-92, Fire Test Research Center Report No. SMB-111/2001.


  Kuo skiriasi nuo kitų dailylenčių, panelių?
Paneliai/dailylentės "Ecotex" nereaguoja į patalpų santykinę drėgmę (nesibanguoja, nevaikšto, jeigu sukaltos pagal rekomenduojamą montavimo schemą). Turi puikias izoliacines savybes. Paviršius dekoruotas 3D reljefu. Skirtingi pločiai 285mm, 585mm ir ilgiai 1800mm, 2700mm, 3000mm. Ilgis 1800mm iš visų pusių užpjautas ("špuntuotas"). Gali būti dažomos. Lengvos, neapsunkina konstrukcijų (1kv.m. sveria 3,5 kg.). Pagamintos iš medienos plaušo, kurio gamyboje nenaudojami jokie sveikatai pavojingi chemikalai. Nesudėtingas montavimas, tvirtinimas ir lengvas darbas (šviestuvų įleidimas, pripjovimas).

  What is the difference between other boards and panels?
Panels / boards Ecotex does not react to the relative humidity of the premises (does not run out of sight, do not walk if it flows in accordance with the recommended mounting scheme). Has excellent insulating properties. The surface is decorated with 3D terrain. Different widths are 285mm, 585mm and 1800mm long, 2700mm, 3000mm wide. The length of 1800mm is cut from all sides ("squeezed"). Can be painted. Lightweight, does not compromise the construction (weighing 1kv.m 3.5 kg.). Made of wood fibers, which do not use any that are harmful to health. Easy installation, mounting and easy work (lightning inlets, cutting).


  Pagaminta LIETUVOJE. / Made in LITHUANIA.